Medlemsmøder

Hvis ikke andet er oplyst afholdes medlemsmøderne i Teatersalen, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum kl. 18.30 -21.00.

Hvis du ikke er medlem, er du meget velkommen til at besøge os på et medlemsmøde, hvis du er interesseret i at se, hvad vi laver og eventuelt overvejer at blive medlem.


Generalforsamling, der var Planlagt til afholdelse onsdag den 24. marts 2021, er udsat til august 2021

På grund af de fortsatte restriktioner i forbindelse med Covi19 har Miniatureforeningen ”mini”s bestyrelse valgt at udskyde årets generalforsamling. Det skal være sikkert for os at mødes. Bestyrelsen forventer at gennemføre generalforsamlingen i august måned 2021.

Så snart bestyrelsen ved, hvornår generalforsamlingen med sikkerhed kan afholdes, vil indkaldelsen med dagsorden samt årsregnskab og forslag til budget blive udsendt med mail til alle foreningens medlemmer. Husk at kontingentet til forenin­gen skal være betalt for at have stemmeret ved generalforsam­lingen.


Medlemsmøder og Lang Lørdag i marts, april og maj 2021 er aflyst.

Vi glæder os til, at vi igen kan samles til medlemsmøder, Lang Lørdag, kurser og messer mv.

På grund af de fortsatte restriktioner i forbindelse med Covi19 har Miniatureforeningen ”mini”s bestyrelse valgt at udskyde årets generalforsamling og samtidig aflyse alle foreningens arrangementer til efter sommerferien i august måned 2021.

 


Kalenderen:

Der er planlagt følgende medlemsmøder:

2021: Aflyst 24.03. + Aflyst 22.04. + Aflyst 17.05 + Aflyst 22.06.

Comments are closed.