Orientering fra bestyrelsen

Ændring af parkeringsplads ved Farum Kulturhus

Farum kommune har besluttet at bygge boliger på den parkeringsplads, vi plejer at benytte, når vi skal til medlemsmøde. Det kan vi ikke mere.

Man er på nuværende tidspunkt i fuld gang med nedrivningen af musikhuset og den gamle institution.
Det betyder at vi fremover skal parkere ved Kvickly, bag bytorvet eller ved Lidl.

Dog vil det stadig være muligt ved større arrangementer (dukkehusfestival) at foretage af- og pålæsning ved hovedindgangen. (Stolperne fjernes ved et sådant arrangement. )

Et lille uddrag af Furesø kommunes egen tekst:
På hjørnet af Frederiksborgvej og Stavnsholtvej vil Sophienberg Gruppen etablere op mod 90 nye etageboliger som en randbebyggelse med skråtage i forskellige vinkler og med parkeringskælder under bebyggelsen. Der bliver tale om et markant byggeri, der vil skabe sammenhæng og et godt flow mellem områdets kulturtilbud og friarealer med grønne stier, spændende byrum.

Her kan du læse mere om projektet:
https://www.furesoe.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2021/juli/boliger-spaendende-byrum-og-groenne-stier-i-hjertet-af-farum/

Generalforsamling

Bestyrelsens konstituering

Ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 22. marts 2023 har foreningens bestyrelse konstitueret sig som følgende:

– Grethe Holme Jantzen, formand.
– Lene Weinreich, næstformand.
– Kirsten Dons Hansen, kasserer og bibliotekar.
– Birgit Jalling, sekretær og bookingansvarlig.
– Lisa Tørngren, redaktør og webmaster på hjemmeside og Facebook.
– Ena Petersen, ansvarlig for Lang Lørdag.
– Helle Hartvigsen, bestyrelsesmedlem.
– Anette Larsen, suppleant og bookingansvarlig sammen med Birgit Jalling
– Dorthe Sommer Christiansen, suppleant.

Tjek dine oplysninger på medlemslisten

Det sker desværre, at foreningen får breve (med Miniature Nyt) og mails retur, fordi oplysningerne i medlemslisten er mangelfulde eller helt forkerte.
Den aktuelle medlemsliste ligger på hjemmesidens lukkede medlemssider (som kun foreningens medlemmer kan se).
Det vil være en stor hjælp, hvis du vil tjekke, at dit navn, adresse, telefonnr. og mailadresse er opført korrekt i medlemslisten.
Er der noget i dine kontaktoplysninger, der skal rettes, eller har du glemt årets kode til du lukkede medlemssider, bedes du sende en besked til foreningens mailadresse mini@miniforeningen.dk.

Forslag til emner efterlyses

Kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til emner på medlems­mødet. Det må meget gerne være noget, der kan laves som kit på mødet, eller noget vi kan være fælles om.
Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis du har forslag til kurser.

 

Comments are closed.