Orientering fra bestyrelsen

Til medlemmerne af Miniatureforeningen mini

Dette er svært og rigtigt træls at skulle skrive, men vi kommer ikke til at starte op før efter sommerferien.

Det er stadig alt for usikkert, hvor mange vi må være samlet indenfor, og hvornår alle kan forven­te at være vaccineret – derfor aflyser vi al aktivitet indtil efter sommerferien.

Vi forventer at starte med generalforsamling i au­gust og derefter igen (forhåbentligt) starte på de almindelige medlemsaktiviteter i løbet af efteråret med medlemsmøder og kurser – og så til decem­ber vil vi holde et brag af en julefest. Vi tør ikke planlægge andet.

Beklager, men vi skal passe på os selv og hinan­den, personligt savner jeg virkeligt jer alle sam­men og de aktiviteter, vi har tilfælles, og jeg sav­ner et normalt aktivt liv sammen med andre men­nesker, men det tror jeg ikke, jeg er alene om.

Så hold ud, pas på jer selv og hinanden, vi er der snart, der hvor vi igen kan mødes under normale omstændigheder.

Mange minihilsener – Grethe Holme Jantzen

Kontingent

Husk at betale kontingent for 2021, som uændret er 250 kr. pr. person og 400 kr. for 2 personer på samme adres­se. Kontingentet skal indbetales på forenin­gens bankkonto reg. nr. 4448 kontonr. 10145961 eller via Mobile Pay tlf. nr. 39727. Bruger du Mobile Pay, så husk at skrive dit navn un­der ”besked”, når du sender pengene.

Tjek dine oplysninger på medlemslisten

Det sker desværre, at foreningen får breve (med Miniature Nyt) og mails retur, fordi oplysningerne i medlemslisten er mangelfulde eller helt forkerte.
Den aktuelle medlemsliste ligger på hjemmesidens lukkede medlemssider (som kun foreningens medlemmer kan se).
Det vil være en stor hjælp, hvis du vil tjekke, at dit navn, adresse, telefonnr. og mailadresse er opført korrekt i medlemslisten.
Er der noget i dine kontaktoplysninger, der skal rettes, eller har du glemt årets kode til du lukkede medlemssider, bedes du sende en besked til foreningens mailadresse mini@miniforeningen.dk.

Forslag til emner efterlyses

Kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til emner på medlems­mødet. Det må meget gerne være noget, der kan laves som kit på mødet, eller noget vi kan være fælles om.
Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis du har forslag til kurser.

 

Comments are closed.