Foreningen

Hvad/hvem er Miniatureforeningen ‘mini’?

Miniatureforeningen ”mini” blev stiftet den 22. februar 2006, og foreningens formål er at fremme interessen for miniature i skala 1:12 og andre internationalt anerkendte måleforhold, f.eks. 1:24 og 1:144.
Formålet opnås bl.a. ved at afholde medlemsmøder og andre arrangementer af interesse for medlemmerne.
Desuden udsender foreningen Miniature Nyt til medlemmerne 6 gange om året. Miniature Nyt udsendes elektronisk pr. mail eller med post.

Foreningen ledes i det daglige af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen, der afholdes i 1. kvartal hvert år. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
I følge foreningens vedtægter vælges formanden direkte på generalforsamlingen.

Valg af bestyrelse

Grethe Holme Jantzen.

Ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 22. marts 2023 har foreningens bestyrelse konstitueret sig som følgende:

– Grethe Holme Jantzen, formand.  
– Lene Weinreich, næstformand.
– Kirsten Dons Hansen, kasserer og bibliotekar.
– Birgit Jalling, sekretær og bookingansvarlig.
– Lisa Tørngren, redaktør og webmaster på hjemmeside og Facebook.
– Ena Petersen, ansvarlig for Lang Lørdag.
– Helle Hartvigsen, bestyrelsesmedlem.
– Anette Larsen, suppleant og bookingansvarlig sammen med Birgit Jalling
– Dorthe Sommer Christiansen, suppleant.

 

Foreningens hjemsted

Foreningens hjemsted er Farum, og en stor del af foreningens arrangementer foregår i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Foreningen er medlem af Kulturelt Samråd Furesø og Frivilligcenter Furesø.

kulturhus

Farum Kulturhus – www.farumkulturhus.dk

 

Comments are closed.