Foreningen

Hvad/hvem er Miniatureforeningen ‘mini’?

Miniatureforeningen ”mini” blev stiftet den 22. februar 2006, og foreningens formål er at fremme interessen for miniature i skala 1:12 og andre internationalt anerkendte måleforhold, f.eks. 1:24 og 1:144.
Formålet opnås bl.a. ved at afholde medlemsmøder og andre arrangementer af interesse for medlemmerne.
Desuden udsender foreningen Miniature Nyt til medlemmerne 6 gange om året. Miniature Nyt udsendes elektronisk pr. mail eller med post.

Foreningen ledes i det daglige af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen, der afholdes i 1. kvartal hvert år. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
I følge foreningens vedtægter vælges formanden direkte på generalforsamlingen. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i 2020 konstituerede bestyrelsen sig således:

Grethe Holme Jantzen

– Grethe Holme Jantzen – formand og rejseleder.
– Marianne Kunkel – næstformand, bookingansvarlig, bibliotekar og bindeled
  til redaktionsgruppen.
– Miki Sano – kasserer.
– Tove Palm – sekretær.
– Bjarne Calundann – bestyrelsesmedlem.
– Pia Adler Goepfrich – bestyrelsesmedlem.
– Connie Christiansen – bestyrelsesmedlem.
– Anette Larsen – suppleant.
– Marianne Winberg – Suppleant.

 

Marianne Kunkel.

Miki Sano.

Tove Palm.

Bjarne Calundann

Pia Adler Goepfrich.

Connie Christiansen.

Anette Larsen.

Marianne Winberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningens hjemsted er Farum, og en stor del af foreningens arrangementer foregår i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Foreningen er medlem af Kulturelt Samråd Furesø og Frivilligcenter Furesø.

kulturhus

Farum Kulturhus – www.farumkulturhus.dk

 

Comments are closed.