Lang Lørdag

Hvis ikke andet er oplyst afholdes Lang Lørdag i Farum Kulturhus, Foreningslokalet, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum kl. 10.00 -16.00.

Interesserede, der ikke er medlemmer af foreningen, er altid velkomne til at besøge os på en Lang Lørdag for få en snak om miniature og for at se, hvad vi laver.


Lang lørdag den 2. oktober 2021 kl. 10.00 – 16.00 i Foreningslokalet.

Vi glæder os til, at vi igen kan samles til medlemsmøder, Lang Lørdag, kurser og messer mv.

Lang Lørdag er en mulighed for at afsætte en hel dag til at kom­me et godt stykke vi­dere med et igangværende mini­projekt i godt selskab med ligesin­dede.

Vi hjælper og inspirerer hinanden, og vi plejer at have det rigtig hygge­ligt.

Tag dit pro­jekt, madpakke, drikkevarer og lampe med. Der er kabel­tromler til rå­dighed, og der laves kaffe og te i loka­let.

På nuværende tidspunkt er de fleste Corona-restriktioner heldigvis fortid. Farum Kulturhus kan dog et stykke tid endnu forlange at se Corona-pas eller dokumentation på, at du har været  smittet med Corona. Så vi beder om, at du har Corona-pas eller anden dokumentation med, når du kommer til foreningens arrangementer i Kulturhuset.

Bestyrelsens tovholder på Lang Lørdag er Bjarne Calundann, som kan kontaktes på tlf. 52 40 39 71 eller mail b.calundann@icloud.com.


Der er planlagt Lang Lørdag på følgende dato:
2021: 02.10 + 13.11 + 11.12.

Bemærk at den tidligere annoncering af Lang Lørdag den 06.11 er ændret til 13.11, og at den 04.12 er ændret til 11.12.

Comments are closed.