Messer og markeder i Danmark

Hvad sker der i Danmark


Bemærk: Pga. Corona-situationen kan messerne i Danmark blive aflyst i 2021. Det anbefales derfor, at du tjekker nedenstående messers hjemmesider, inden du eventuelt planlægger at deltage i messen.


Miniature Loppemarked

Efterårets Miniature Loppemarked planlagt. Det bliver lørdag den 25. september 2021 i Farum Kultur­hus, Teatersalen, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum kl. 10.00 – 14.00. Alle interesserede inviteres til at deltage.
Der er gratis entre.

På Miniature Loppemarkedet vil der, som i de tidligere år, være et bugnende udvalg af nyt og gammelt, både købt og hjemmela­vet. Her sælges alt, hvad der har med dukkehuse at gøre. Det gælder miniature i alle størrelser både i skalaen 1:12, Lundby og andre mærker i skala 1:16/18 og gamle dukkehusting i alle muli­ge andre måleforhold.

Som sælger kan du komme af med fejlkøb, dubletter og an­det, du ikke længere har brug for. Og som køber kan du være heldig at finde lige det, du mangler eller må­ske møb­lere et helt dukke­hus for en rimelig penge til dig selv, dine børn eller børne­børn. Loppemarkedet vil blive afholdt med de Corona-restriktioner, der måtte være gældende på afholdelsestidspunktet.

Køb af stade
Foreningens medlem­mer kan købe et stade til Loppemarke­det. Der er 60 stader til rådig­hed. Et stade be­står af et ½ bord (90 x 80 cm). Der kan maksimalt be­stilles 2 stader (svaren­de til 1 helt bord 180 x 80 cm) pr. med­lem. Et stade koster 50,00 kr. Hvis alle stader ikke er solgt den 1. august 2020, vil de reste­rende stader blive solgt til andre interes­serede miniaturister.

Tilmelding
Ønsker du et stade, kan tilmelding ske til Pia Adler Goepfrich på mail piagoepfrich@hotmail.com.
Efterfølgende vil du modtage en bekræf­telse på din til­melding, samt et kon­tonummer til beta­ling for dit stade. Når din indbeta­ling er modtaget, vil du mod­tage yderligere en mail med be­kræftelse på din be­taling, samt dit stadenummer og informatio­ner om, hvordan dagen vil forlø­be. Lop­pemarkedet er kun for minia­ture/dukke­hus-ting og kun for private.
Alle spørgsmål besvares via mail til Pia Adler Goepfrich på mail piagoepfrich@hotmail.com.


Odense Miniaturemarked

Den 6. november 2021 – Odense Miniaturemarked – Bolbro Brugerhus, Odense. Søg Odense Miniaturemarked på Facebook.


Dukkehusfestivalen i Farum

Næste Dukkehusfestival i Farum afholdes den 30. april og 1. maj 2022.
Se tid og sted mm. på Dukkehusfestivalens hjemmeside: www.dukkehusfestival.dk.


Comments are closed.