Medlemsmøder

Hvis ikke andet er oplyst afholdes medlemsmøderne i Teatersalen, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum kl. 18.30 -21.00.

Hvis du ikke er medlem, er du meget velkommen til at besøge os på et medlemsmøde, hvis du er interesseret i at se, hvad vi laver og eventuelt overvejer at blive medlem.

Kalenderen:


Pga. Coronakrisen er den planlagte generalforsamling den 25. marts flyttet til tirsdag den 16. juni 2020.

Under forudsætning af, at den nuværende Coronakrise er overstået, når vi kommer frem til sommermånederne, er det besluttet, at Miniatureforeningen “mini”s generalforsamlingen finder sted tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.00.

Indkaldelsen til generalforsamlingen med dagsorden samt årsregnskab og forslag til budget udsendes med mail til alle foreningens medlemmer senest tre uger før generalforsamlingen afholdes.

Kontingent til foreningen for 2020 skal være betalt for at have stemmeret ved generalforsamlingen.


Medlemsmøderne i marts, april og maj er aflyst pga. Coronakrisen.

Medlemsmøderne er aflyst med henblik på at begrænse risi­koen for smitte med Coronavirus.

De planlagte emner på medlemsmøderne vil blive tilbudt på et senere tidspunkt.


Der er desuden planlagt følgende medlemsmøder: (Vi holder sommerferie i juli måned.)

2020: Den 16. juni (generalforsamling).

Comments are closed.