Lang Lørdag

Hvis ikke andet er oplyst afholdes Lang Lørdag i Farum Kulturhus, Foreningslokalet, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum kl. 10.00 -16.00.

Interesserede, der ikke er medlemmer af foreningen, er altid velkomne til at besøge os på en Lang Lørdag for få en snak om miniature og for at se, hvad vi laver.


Lang lørdag den 11. december 2021 kl. 10.00 – 16.00 i Foreningslokalet.

En lille filtnisse bliver til – et eksempel på alle de mange forskellige projekter deltagerne arbejder med på Lang Lørdag

Lang Lørdag er en mulighed for at afsætte en hel dag til at kom­me et godt stykke vi­dere med et igangværende mini­projekt i godt selskab med ligesin­dede.

Vi hjælper og inspirerer hinanden, og vi plejer at have det rigtig hygge­ligt.

Tag dit pro­jekt, madpakke, drikkevarer og lampe med. Der er kabel­tromler til rå­dighed, og der laves kaffe og te i loka­let.

 

Bestyrelsens tovholder på Lang Lørdag er Bjarne Calundann, som kan kontaktes på tlf. 52 40 39 71 eller mail b.calundann@icloud.com.


Der er planlagt Lang Lørdag på følgende dato:

2021: 11.12.
2022: 08.01. + 05.02.+ 05.03.+ 02.04. + 14.05. + 11.06.

Bemærk at den tidligere annoncering af Lang Lørdag den 04.12. 2021 er ændret til 11.12 2021.

Comments are closed.