Lang Lørdag

Hvis ikke andet er oplyst afholdes Lang Lørdag i Farum Kulturhus, Foreningslokalet eller Teatersalen, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum kl. 10.00 -16.00.

Interesserede, der ikke er medlemmer af foreningen, er altid velkomne til at besøge os på en Lang Lørdag for få en snak om miniature og for at se, hvad vi laver.


Lang Lørdag den 10. oktober 2020 kl. 10.00 – 16.00

Et eksempel på alle de mange forskellige projekter deltagerne arbejder med på Lang Lørdag.

Lang Lørdag er en mulighed for at afsætte en hel dag til at komme et godt stykke vi­dere med et igangværende mini­projekt i godt selskab med ligesin­dede.

Vi hjælper og inspirerer hinanden, og vi plejer at have det rigtig hygge­ligt.

Tag dit pro­jekt, madpakke, drikkevarer og lampe med.

Der er ka­beltromler til rå­dighed, og der laves kaffe og te i loka­let.

Bestyrelsens tovholder på Lang Lørdag er Bjarne Calundann, tlf. 52 40 39 71.

Et eksempel på alle de mange forskellige projekter deltagerne arbejder med på Lang Lørdag.

Bemærk!

Lang lørdag fortsætter her i efteråret, men pga. Corona-situationen, og de re­striktioner, der er fastsat, bliver der lidt ændringer.
Der skal være mindst 1 meters afstand mellem personer, og derfor er bordene i foreningslokalet sat op til 14 personer, og kan max. udvides til 18.
Vi ved at mange kommer langvejs fra, så for at undgå at blive afvist i døren, skal der fremover lige gives besked dagen før, om I har tænkt Jer at komme, på mail til Bjarne Calundann på mail: b.calundann@icloud.com.
Samtidig gælder reglen om hyppig brug af håndsprit, og at man ikke møder frem, hvis man føler sig sløj stadig, og at man viser hensyn ved afhentning af kaffe mm. og undgår at danne kø.
Med disse tiltag skulle det stadig være muligt at få en hyg­gelig dag.

Der er desuden planlagt Lang Lørdag på følgende dato:
2020: 28.11. + 19.12.

Comments are closed.