Lang Lørdag

Hvis ikke andet er oplyst afholdes Lang Lørdag i Farum Kulturhus, Foreningslokalet eller Teatersalen, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum kl. 10.00 -16.00.

Interesserede, der ikke er medlemmer af foreningen, er altid velkomne til at besøge os på en Lang Lørdag for få en snak om miniature og for at se, hvad vi laver.


Lang lørdag den 2. marts 2019 i Foreningslokalet kl. 10 – 16

Lang Lørdag er en mulighed for at afsætte en hel dag til at komme et godt stykke vi­dere med et igangværende minipro­jekt i godt selskab med ligesindede.


Bjarne Calundann er tovholder på Lang Lørdag og koordinator på foreningens udstilling i forbindelse med Dukkehusfestivalen 2019.

Vi hjælper og inspirerer hinanden, og vi plejer at have det rigtig hygge­ligt. Tag dit pro­jekt, madpakke, drikkevarer og lampe med. Der er kabel­tromler til rådighed, og der laves kaffe og te i loka­let.

Bestyrelsens tovholder er Bjarne Calundann, tlf. 52 40 39 71.
Bjarne er desuden koordinator på foreningens udstilling i forbin­delse med Dukkehusfestivalen i Farum til næste år. På Lang Lørdag er der derfor også god mulighed for at få råd og vejled­ning til forberedelse af udstillingen.

Der er desuden planlagt Lang Lørdag på følgende dato:
Den 6. april 2019
Den 11. maj 2019
Den 1. juni 2019

Comments are closed.