Lang Lørdag

Hvis ikke andet er oplyst afholdes Lang Lørdag i Farum Kulturhus, Foreningslokalet eller Teatersalen, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum kl. 10.00 -16.00.

Interesserede, der ikke er medlemmer af foreningen, er altid velkomne til at besøge os på en Lang Lørdag for få en snak om miniature og for at se, hvad vi laver.


Lang Lørdag den 15. august 2020 kl. 10.00 – 16.00

Et eksempel på alle de mange forskellige projekter deltagerne arbejder med på Lang Lørdag.

Lang Lørdag er en mulighed for at afsætte en hel dag til at komme et godt stykke vi­dere med et igangværende mini­projekt i godt selskab med ligesin­dede.

Vi hjælper og inspirerer hinanden, og vi plejer at have det rigtig hygge­ligt.

Tag dit pro­jekt, madpakke, drikkevarer og lampe med.

Der er ka­beltromler til rå­dighed, og der laves kaffe og te i loka­let.

Bestyrelsens tovholder på Lang Lørdag er Bjarne Calundann, tlf. 52 40 39 71.

 

Der er desuden planlagt Lang Lørdag på følgende dato:
2020: 12.09. + 10.10. + 28.11. + 19.12.

Comments are closed.