Lang Lørdag

Hvis ikke andet er oplyst afholdes Lang Lørdag i Farum Kulturhus, Foreningslokalet eller Teatersalen, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum kl. 10.00 -16.00.

Interesserede, der ikke er medlemmer af foreningen, er altid velkomne til at besøge os på en Lang Lørdag for få en snak om miniature og for at se, hvad vi laver.


AFLYST – Lang Lørdag den 19. december 2020 kl. 10.00 – 16.00


Aflyst pga. nye Corona-restriktioner

Lang lørdag den 9. januar og 13. februar 2021 kl. 10.00 – 16.00 i Foreningslokalet

Billedet viser et eksempel på et af de mange forskellige projekter, deltager­ne i Lang Lørdag arbejder med.

Lang Lørdag er en mulighed for at afsætte en hel dag til at kom­me et godt stykke vi­dere med et igangværende mini­projekt i godt selskab med ligesin­dede.

Vi hjælper og inspirerer hinanden, og vi plejer at have det rigtig hygge­ligt.
Tag dit pro­jekt, madpakke, drikkevarer og lampe med. Der er kabel­tromler til rå­dighed, og der laves kaffe og te i loka­let.

Vi ved ikke, hvordan det ser ud i januar måned – måske er der stadig Corona-restriktioner, og dermed begrænset plads i Foreningslokalet.

Har du tænkt på at komme, så giv besked dagen før til Bjarne Calundann på mail: b.calundann@icloud.com.


Der er planlagt Lang Lørdag på følgende dato:
2021: 06.03 +10.04 + 08.05 + 12.06.

Comments are closed.