Lang Lørdag

Hvis ikke andet er oplyst afholdes Lang Lørdag i Farum Kulturhus, Foreningslokalet, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum kl. 10.00 -16.00.

Interesserede, der ikke er medlemmer af foreningen, er altid velkomne til at besøge os på en Lang Lørdag for få en snak om miniature og for at se, hvad vi laver.


Lang lørdag:

Den 6. april 2024 kl. 10.00 – 15.00 i Foreningslokalet

Lang Lørdag er en mulighed for at afsætte en hel dag til at kom­me et godt stykke vi­dere med et igangværende mini-pro­jekt i godt selskab med ligesin­dede.

Vi hjælper og inspirerer hinanden, og vi plejer at have det rigtig hygge­ligt. Tag dit pro­jekt, madpakke, drikkevarer og lampe med. Der er kabel­tromler til rå­dighed, og der laves kaffe og te i loka­let.

Bestyrelsens tovholder på Lang Lørdag er Ena Petersen, som kan kontaktes på tlf. 26 83 99 53 eller mail enahugo@live.dk.


Der er planlagt Lang Lørdag på følgende datoer:

Lørdag den 6. april 2024

Som regel er der Lang Lørdag den første lørdag i måneden.

Comments are closed.