Messer og markeder i Danmark

Hvad sker der i Danmark


Miniature Loppemarked

Alle interesserede inviteres til Miniature Loppemarked lørdag den 21. september 2019 kl. 10 – 14 i Farum Kultur­hus, Teatersalen, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum. Der er gratis entre.

På Miniatureloppemarkedet vil der, som i de tidligere år, være et bugnende udvalg af nyt og gammelt, både købt og hjemmelavet i alle mulige forskellige skalamål både 1:12 og 1:24 mv. over Lundby duk­kehuse i skala 1:16/1:18 mv. til gamle dukkehusting uden noget bestemt skalamål.

Som sælger kan du komme af med fejlkøb, dubletter og an­det, du ikke længere har brug for. Og som køber kan du være heldig at finde lige det, du mangler eller må­ske møb­lere et helt dukke­hus for en rimelig penge til dig selv, dine børn eller børne­børn.

Køb af stade
Foreningens medlemmer kan købe et stade til Loppemarke­det. Der er 60 stader til rådig­hed. Et stade be­står af et ½ bord (90 x 80 cm). Der kan maksimalt bestil­les 2 stader (sva­rende til 1 helt bord 180 x 80 cm) pr. med­lem. Et stade koster 50,00 kr.
Hvis alle stader ikke er solgt pr. 15. juli, vil de resterende stader blive solgt til andre interessere­de miniaturister.

Tilmelding
Ønsker du et stade, kan til­melding ske til Marianne Kunkel på kunkelmini@gmail.com.
Efterfølgende vil du modtage en bekræf­telse på din til­melding, samt et kon­tonummer til beta­ling for dit stade. Når din indbe­taling er modtaget, vil du mod­tage yderligere en mail med be­kræftelse på din be­taling, samt dit stadenummer og informatio­ner om, hvordan dagen vil forlø­be.
Loppemarkedet er kun for minia­ture/dukke­husting og kun for pri­vate.
Alle spørgsmål besvares via ovenstående mail til Marianne Kunkel.

Der vil være mange muligheder for gode fund på Danmarks største Miniature Loppemarked. Her er et eksempel fra sidste år.

Her er flere eksempler på alt det, der var til salg sidste år. Der var noget for enhver smag og pengepung.

 


Mariager Miniature Messe

Den 5. – 6. oktober 2019 – Skandinavisk dukkehus- og miniaturemesse med internationalt kunsthåndværk – www.mariagerminiaturemesse.dk.

Miniatureforeningen “mini” arrangerer en bustur til Mariager Miniature Messe den 5. oktober. Se tid, sted, pris og tilmelding på http://miniforeningen.dk/hvad-sker-der/tag-pa-tur-med-mini/.


Odense Miniaturemarked

Velkommen til Jer alle i Odense lørdag den 2. november 2019 klokken 11.00 – 16.00. Adressen er Stadionvej 50L-M, 5200 Odense V.

Igen i år er der stor søgning til at sælge miniaturer i Odense.
Allerede i april var der booked op, og vi siger velkom­men til mange gamle kendinge og en del helt nye. Odense kan godt udvide med flere rum, men så bliver det på 1. sal, hvilket ikke er optimalt, så vi forbliver ”små”.

Nærvær og hygge
I Odense gælder det også nærværet og de mange små rum, som giver et anderledes præg end et stort rum, som næsten ikke er til at få ”hyggeligt”. Selvfølgelig gælder det jo om, at udstillere skal videresælge deres ting, men i høj grad også om, at alle skal føle sig vel­komne. – At dømme ud fra tilbage­meldingerne er det lykkedes i høj grad.

Line Fauerholm har igen i år lavet en flot flyers, som meget gerne må videresendes på de sociale medier, så mange flere kan få et indblik i Odenses mange minia­turer herligheder.

Udstilling i montren
I år er montren overladt til Frits Hejlesen. Her vil han udstille en stor del af de skønne autentiske miniaturer, han kan frem­stille. Han er jo en populær herre, der har bestillinger flere år ud i fremtiden, men han vil medbringe lommebogen! Har du is i maven og stor tål­modighed, kan det måske lykkede at blive skrevet op. I al fald kan herlighederne ses i montren.
Du kan se Frits Hejlesen’s mageløse møbler på hans Face­book-side ”FH design 1:12”.

Masser af miniaturer herligheder
Udover alle de forskellige miniaturer, der sælges, er der også materialer til ”gør det selv folket”.

Anne Elizabet Sartor laver en udstilling med huse ect. Hun er yderst kreativ og glæder sig til at fortælle om, hvordan hun gør. Se hendes gruppe ”Min kreative væg” på Facebook.

Der vil igen i år blive udtrukket gevinster. Det sker klokken 13.30.

Mange af os har været på nogle af de store messer i udlandet, hvor det bugner med alverdens ting til vores passion. Der kan vi se – måske endda købe miniaturer til mange hundrede eller ja endda tusinder af euro. Virkelig fantastisk, hvad man kan bruge så mange penge på. – Det finder du ikke i Odense, men jeg er sikker på, at man sagtens kan bruge mange kroner og være me­get glad for det, man kan få.

Udstillerlisten kan ses på ”Odense Miniaturemarked” gruppen på Facebook.: https://www.facebook.com/groups/504948799643808/


Dukkehusfestival 2020

Næste Dukkehusfestival i Farum Kulturhus holdes i weekenden den 2. og 3. maj 2020.
Festivalen er en stor salgsudstilling, med omkring 50 udstillere fra både ind- og udland, som sælger alt fra gør det selv materialer og værktøj til dukker, møbler og alt muligt andet til miniaturehuset.
Mange af udstillerne kommer igen år efter år, men der kommer også nye til.
Sidste års udstillerliste og billederne fra tidligere messer kan ses på Dukkehusfestivalens hjemmeside.
Det er Kirsten Hemmeshøj, der arrangerer Dukkehusfestivalen. Se mere på: www.dukkehusfestival.dk.

Årets udstiller 2019

Traditionen tro blev årets bedste udstilling på Dukkehusfestivalen kåret. I år var det stand nr. 47 Atelje Lilla hjartat ved Anne Erlandson-Foss fra Sverige, der fik æren og det flotte diplom overrakt for hendes fine stand.
På Atelje Lilla hjartat’s stand kunne du se og købe et stort udvalg af fine hjemmelavede mi­niature i 1:12, bl.a. blomster, fåreskind, puder, vægplancher, blikskilte, sytilbehør, kunstmateria­ler, bøger, gamle breve, billeder og dokumenter samt juletræskugler og andet gam­meldags julepynt. Se Annes flotte ting på http://ateljelillahjartat.blogspot.se.

På billedet ses fra venstre Agnete Jakobsen, Anne Erlandson-Foss og Kirsten Hemmeshøj.

Comments are closed.