Messer og markeder i Danmark

Hvad sker der i Danmark


Miniature Loppemarked

Miniatureforeningens årlige Minia­ture Loppemarked afhol­delse lørdag den 24. september 2022 kl. 10 – 14 i Farum Kulturhus, Teatersalen, Kulturhuset, Stavnsholtvej 3, 3520.

Her sælges alt, hvad der har med dukkehuse at gøre. Det gælder miniature i alle størrelser både i skalaen 1:12, Lundby og andre mærker i skala 1:16/18 og gamle dukkehusting i alle muli­ge andre måleforhold.
Der er gratis adgang for besø­gende. Alle interesserede er velkommen.
 
Køb af stade

Foreningens medlem­mer og andre interesserede kan købe et stade til Loppemarke­det. Der er 60 stader til rådig­hed. Et stade be­står af et ½ bord (90 x 80 cm). Der kan maksimalt be­stilles 2 stader (svaren­de til 1 helt bord 180 x 80 cm) pr. stadeholder. Et stade koster 50,00 kr.

Tilmelding

Ønsker du et stade, kan tilmelding ske til Birgit Jalling på mail birgit@jalling.dk.

Efterfølgende vil du modtage en bekræf­telse på din til­melding, samt et MobilePay- eller kon­tonummer til beta­ling for dit stade. Mailen er vedhæftet informatio­ner om, hvordan dagen vil forlø­be. Når din indbeta­ling er modtaget, vil du mod­tage yderligere en mail med be­kræftelse på din be­taling, samt dit stadenummer. Lop­pemarkedet er kun for minia­ture/dukke­hus- ting og kun for private.


Odense Miniaturemarked

Den 29. oktober 2022 – Odense Miniaturemarked – Bolbro Brugerhus, Odense.

Søg Odense Miniaturemarked på Facebook.


Dukkehusfestivalen i Farum

Dukkehusfestivalen i Farum afholdes for 28. gang i weekenden den 22. og 23. april 2023.
Farum ligger i nærheden af København og Kulturhuset ligger i gåafstand fra Farum S-tog station. adressen er Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Der vil være ca. 55 stande, hvor udstillere fra Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, England, Holland, Belgien og Frankrig vil vise de mest fantastiske ting i miniature. Det internationalt benyttede målestoksforhold er 1:12, men også 1:24, 1:48 og 1:144 ses.

Dygtige hobbyfolk viser her, hvad de formår. Det er utroligt, hvad der kan laves, og det rækker over forskellige stilperioder. Der er noget både for dem, der vil lave de “gamle dage” og for dem, der vil lave den nyere tid samt også det helt moderne.


Comments are closed.