Messer og markeder i Danmark

Hvad sker der i Danmark

 


Obs! Alle 60 stader til Miniature Loppemarkedet er nu solgt.

Miniature Loppemarked

Vi gentager succesen fra de sidste to år, og inviterer alle interessere­de til Miniature Loppemarked den 1. september 2018 i Farum Kultur­hus, Teatersalen, kl. 10.00 – 14.00.

På markedet vil der som tidligere være nye og gamle dukke­husting, både købt og hjemmelavet i alle forskellige skalamål både 1:12, Lundby 1:16 og gamle dukke­husting uden et bestemt skalamål.

Som sælger kan du komme af med fejlkøb, dubletter og an­det, du ikke længere har brug for. Og som køber kan du være heldig at finde lige det, du mangler eller må­ske møb­lere et helt dukke­hus for en rimelig penge til dig selv, dine børn eller børne­børn. Der er gratis entre.

Køb af stade
Foreningens medlemmer kan købe et stade til Loppemarke­det. Der er 60 stader til rådighed. Et stade be­står af et ½ bord (90 x 80 cm), der kan maksimalt bestil­les 2 stader (sva­rende til 1 helt bord 180 x 80 cm) pr. medlem. Et stade koster 50,00 kr.

Tilmelding via mail til Marianne Kunkel kunkelmini@gmail.com Heref­ter vil du modtage en bekræftelse på din til­melding, samt et kon­tonummer til indbeta­ling. Når be­taling er modtaget, vil du mod­tage yderligere en mail med be­kræftelse på din be­taling, samt dit stadenummer og infor­mationer om, hvordan dagen vil forløbe.

Hvis alle stader ikke er solgt pr. 15. juli, vil de resterende stader blive solgt til andre interes­serede miniaturister. Loppemarkedet er kun for miniature-ting og kun for pri­vate.

Miniature Loppemarke­det vil blive annonceret i Minia­ture Nyt, på Mi­niatureforeningen ”mini”s hjemmeside og Face­book-side, samt på andre relevante minia­turesider på Face­book. Alle spørgsmål besvares via mail til Marianne Kunkel.

Stemningsbillede fra vores Miniature Loppemarked sidste år.

Der vil være mange muligheder for gode fund på Danmarks største Miniature Loppemarked. Her er et eksempel fra sidste år.

 


Mariager Miniature Messe

Efter 10 års pause gør folkene omkring Miniseum det igen. De arrangerer en stor skandinavisk dukkehus- og miniature­messe med internationalt kunsthåndværk i skala 1:12 i weekenden den 6. og 7. oktober 2018 i Mariager.

Birthe Knuth fortæller, at Miniseum har et stort netværk og mange venner fra hele den store ”miniverden”. Fra dem har Birthe gennem årene modtaget mange opfordringer og ønsker til igen at lave en messe. Med netværket – og ikke mindst sin mand Johny Knuth, sin datter Tina Knuth og barnebarnet 15-årige Frederik Knuth som webmaster – i ryggen bliver den planlagte messe større end de messer i Auning, som Birthe tidligere med stor succes arrangerede.

Unik miniaturekunst og -design
Målet er en stor international messe, hvor de dygtigste kunsthåndværkere bliver præsenteret og gerne nye, der ikke tidli­gere har udstillet i Danmark. Der bliver arbejdet for, at gæsterne får mulighed for at se unik miniaturekunst og -design. Det hele naturligvis i den internationale skala 1:12.
En ny hjemmeside om messen er under udarbejdelse. Du kan allerede nu følge med i, hvad der sker omkring den spæn­dende messe på www.mariagerminiaturemesse.dk.


Odense Miniature Marked

Odense Miniaturemarked åbner for 4. gang – lørdag den 3. november i Bolbro Brugerhus, Odense.
Følg med i hvad der sker på Facebook-siden Odense Miniaturemarked.


Dukkehusfestival 2019

Næste Dukkehusfestival i Farum Kulturhus holdes i weekenden den 4. og 5. maj 2019.
Festivalen er en stor salgsudstilling, med omkring 65 udstillere fra både ind- og udland, som sælger alt fra gør det selv materialer og værktøj til dukker, møbler og alt muligt andet til miniaturehuset.

Mange af udstillerne kommer igen år efter år, men der kommer også nye til.
Årets udstillerliste og billederne fra tidligere messer kan ses på Dukkehusfestivalens hjemmeside.
Det er Agnete Jakobsen og Kirsten Hemmeshøj, der arrangerer Dukkehusfestivalen. Se mere her: Dukkehusfestival.

Det hollandske firma In het Poppenhuis blev kåret som årets udstiller på Dukkehusfestivalen i Farum 2018. De havde et meget stort udvalg i gør det selv kits fra Iriginals til salg på deres stand.
På billedet ses uddeling af diplom til In het Poppenhuis. Til venstre ses de to stadeholdere fra In het Poppenhuis sammen med Dukkehusfestivalens to arrangører Agnete Jakobsen og Kirsten Hemmeshøj til højre.

 


Comments are closed.