Messer og markeder i Danmark

Hvad sker der i Danmark


Odense Miniaturemarked

Odense Miniaturemarked er planlagt til afholdelse lørdag den 7. november 2020 på Stadionvej 50 L-M, 5200 Odense.

Brita Koch, der er arrangør af Odense Miniaturemarked, orienterer om, at mar­kedet bliver lidt mindre med lidt færre udstillere i år, fordi det bagerste lo­kale i Bolbro Brugerhus ikke er til rådighed for markedet. Desuden vil der på marke­det blive taget hensyn til de til den tid gældende restriktioner i forhold til Covid 19.

Hovedparten af ud­stillerne i Odense er dygtige miniaturi­ster, der på hobby­plan laver godt håndværk og fint håndarbejde. Desuden er der også mere kendte udstillere, der hver især har specia­liseret sig inden for miniaturen.

Følg med på Facebook i gruppen ”Odense Miniaturemarked”, hvor du bl.a. kan se udstillerlisten og præsentation af nogle af udstillerne.
Alle er velkomne, og der er gratis entre.


Miniature Loppemarked

Der vil være mange muligheder for gode fund på Danmarks største Miniature Loppemarked. Her er et eksempel fra sidste år.

Efterårets Miniature Loppemarked er planlagt til afholdelse lørdag den 14. november 2020 i Farum Kultur­hus, Teatersalen, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum kl. 10.00 – 14.00. Der er gratis entre og alle interesserede inviteres til at deltage.

På Miniatureloppemarkedet vil der, som i de tidligere år, være et bugnende udvalg af nyt og gammelt, både købt og hjemmelavet. Her sælges alt, hvad der har med dukkehuse at gøre. Det gælder miniature i alle størrelser både i 1:12 skalaen og alle mulige andre måleforhold.
Som sælger kan du komme af med fejlkøb, dubletter og an­det, du ikke længere har brug for. Og som køber kan du være heldig at finde lige det, du mangler eller må­ske møb­lere et helt dukke­hus for en rimelig penge til dig selv, dine børn eller børne­børn.

Køb af stade  
Foreningens medlem­mer kan købe et stade til Loppemarke­det. Der er 60 stader til rådig­hed. Et stade be­står af et ½ bord (90 x 80 cm). Der kan maksimalt be­stilles 2 stader (svaren­de til 1 helt bord 180 x 80 cm) pr. med­lem. Et stade koster 50,00 kr. Hvis alle stader ikke er solgt den 30. septem­ber 2020, vil de reste­rende stader blive solgt til andre interes­serede miniaturister.

Her er flere eksempler på alt det, der var til salg sidste år. Billede er fra Mette Bakkendorf’s veludstyrede stand.

Tilmelding
Ønsker du et stade, kan tilmelding ske på mail piagoepfrich@hotmail.com til Pia Adler Goepfrich.
Efterfølgende vil du modtage en bekræf­telse på din til­melding, samt et kon­tonummer til beta­ling for dit stade. Når din indbe­taling er modtaget, vil du mod­tage yderligere en mail med be­kræftelse på din be­taling, samt dit stadenummer og infor­mationer om, hvordan dagen vil forlø­be. Lop­pemarkedet er kun for minia­ture/dukke­husting og kun for pri­vate.

Alle spørgsmål besvares via mail til Pia Adler Goepfrich på mail piagoepfrich@hotmail.com.

 


Dukkehusfestival 2021

Dukkehusfestival i Farum afholdes for 27. gang i weekenden den 8. og 9. maj 2021.
Der vil være mere end 50 stader, hvor udstillere fra Danmark og dele af det øvrige Europa vil vise de mest fantastiske ting i miniature skala 1:12 og andre måleforhold delelige med 12 f.eks. 1:24, 1:48 og 1:144.
Farum ligger i nærheden af København og Kulturhuset ligger i gåafstand fra Farum S-tog station.

Det er dygtige hobbyfolk, der på Dukkehusfestivalen viser, hvad de formår. Det er utroligt, hvad der kan laves, og det rækker over forskellige stilperioder. Der er noget både for dem, der vil lave de “gamle dage” og for dem, der vil lave den nyere tid samt også det helt moderne.

 

Comments are closed.