Generalforsamling

Generalforsamling er foreløbig planlagt til afholdelse onsdag den 24. marts 2021 kl.19 i Teatersalen

I følge Miniatureforeningen ”mini”s vedtægter skal foreningens generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal.
Teatersalen i Farum Kulturhus er bestilt til afholdelse af generalforsamling den 24. marts 2021. Men med de nuværende Corona-restriktioner er det usikkert, om generalforsamlingen kan afholdes på den planlagte dato, eller om den må udsættes. Så snart bestyrelsen ved, hvornår generalforsamlingen med sikkerhed kan afholdes, vil indkaldelsen med dagsorden samt årsregnskab og forslag til budget blive udsendt med mail til alle foreningens medlemmer. Husk at kontingentet til forenin­gen skal være betalt for at have stemmeret ved generalforsam­lingen.

This entry was posted in Medlemsdebat. Bookmark the permalink.

Skriv et svar