Orientering fra bestyrelsen

Julemødet afholdes på Stien

Med kort varsel har Farum Kulturhus annulleret vores bookning af Teatersalen til julemødet den 13. december 2018. Årsagen er, at der skal skiftes radiatorer, så det forventes, at der ligger rør og radiatorer over det hele, og at der arbejdes i lokalet. I stedet har vi fået et stort, fint lokale på Kultur- og Aktivitetscenter Stien til vores julemøde.

Opsamling i Taxa ved kulturhuset
Stien ligger ikke langt fra Kulturhuset, men kommer du med offentlig transport, kan det være lidt vanskeligt at finde. Desuden er der ikke så mange parkeringspladser som ved Kulturhuset. Bestyrelsen har derfor bestilt Taxa, der kører i pendulfart frem og tilbage mellem Kulturhuset og Stien. Foreningen betaler for kørslen.

Mød op ved Kulturhusets hovedindgang
Du skal bare møde op som sædvanlig ved hovedindgangen til Kulturhuset. Den første Taxa kører fra Kulturhuset til Stien kl. 16.00 og den sidste kører kl. 16.55. Julemødet starter med juleminimarked kl. 17.00. Efter mødet kører den første Taxa fra Stien til Kulturhuset kl. 21.30.
Er der spørgsmål på dagen, kan du ringe til foreningen formand Grethe Holme Jantzen på tlf. 23 29 33 03

Udstillerne til juleminimarked
Har du en salgsbod til juleminimarkedet, kan du køre direkte til Stien. Adressen er Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum. Opstilling af salgsboderne starter kl. 15.30.

Husk at betale kontingent for 2019

Husk at betale kontingent for 2019, som uændret er 250 kr. pr. person og 400 kr. for 2 personer på samme adres­se. Kontingentet skal indbetales på forenin­gens bankkonto reg. nr. 4448 kontonr. 10145961 eller via Mobile Pay tlf. nr. 39727 se­nest den 31. januar 2019 eller kontant til foreningens kasserer på medlems­mødet den 21. januar 2019.
Bruger du Mobile Pay, så husk at skrive dit navn un­der ”besked”, når du sender pengene.

”mini”s udstilling på Dukkehusfestivalen 2019

Skrider det fremad med dine planer om, hvad du skal udstille 4. – 5. maj 2019?
Som omtalt i Miniature Nyt nr. 4/august 2018 er emnet for vo­res udstilling frit, så du kan lave lige, hvad du har lyst til.
Vi har opfordret til at bringe de mindre skalaer i spil – 1:24, 1:48 og 1:144. Det betyder på ingen måde, at skala 1:12 ikke er vel­kommen. Det kunne for øvrigt se inter­essant ud med det samme motiv i flere skalaer.
Hvis du har lyst til at lave en lille dukkestue i skala 1: 48, så kom til Lang Lørdag, hvor Bjarne Calundann har mønster, materia­ler og hjælp parat – både til at bygge den og indrette den.
Du kan finde et måleark for skalaerne 1:24, 1:48 og 1:144 under ”Ideer” på foreningens hjem­meside Måleskema 1:24-1:48-1:144.

Kontakt Bjarne Calun­dann, hvis du vil være med
Bjarne er også tovhol­der på vores udstilling, så det er ham, du skal give be­sked om, hvad dit bidrag er, og hvor meget det fyl­der.
Du kan møde Bjarne på Lang Lørdag eller kon­takte ham på tlf. 52 40 39 71.

Forslag til emner efterlyses

Kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til emner på medlems­mødet. Det må meget gerne være noget, der kan laves som kit på mødet, eller noget vi kan være fælles om.
Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis du har forslag til kurser.

 

Comments are closed.