Orientering fra bestyrelsen

Generalforsamling

Miniatureforeningen ”mini”s årlige generalforsamling blev afholdt mandag den 19. marts 2018. Link til formandens be­retning og referat af generalforsamlingen udsen­des sammen med Miniature Nyt nr. 2 april 2018. Beretningen og referatet kan desuden ses på foreningens hjemmeside under: Generalforsamling 2018.

Årets store emne var foreningens rejseaktivitet, som blev drøftet på generalforsam­lingen, hvor bl.a. følgende regler vedtaget:

  • Rejsen eller udflugten skal som udgangspunkt ikke være hverken over­skuds- eller underskudsgivende.
  • Rejser og udflugter gennemføres ikke hvis der på forhånd ikke er dæk­ning for omkostningerne. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at yde tilskud til kaffe eller anden forplejning.
  • Overskud på over 100 kr. pr. deltager tilbagebetales til deltagerne (det fulde beløb). Overskud under 100 kr. pr. deltager anvendes til billiggø­relse af næ­ste tur/rejser.
  • Pris pr. deltager for ture og rejser skal beregnes således, at den også dæk­ker rejseleders omkostninger vedr. rejsens pris. Såfremt et medlem fra miniatu­reforeningen fungerer som rejseleder/koordinator på en tur ar­rangeret af rejsebureau, skal vedkommendes turpris ligeledes dækkes.
  • Ture og rejser er forbeholdt foreningens medlemmer. Såfremt der, efter sid­ste tilmeldingsfrist, er ledige pladser, kan ikke medlemmer deltage for en merpris svarende til et års kontingent.

Ny bestyrelse

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen ved bestyrelsesmødet den 4. april 2018 konstitueret sig således:
– Grethe Holme Jantzen, formand – rejseleder.
– Bjarne Calundann, næstformand.
– Miki Sano, kasserer.
– Tove Palm, sekretær.
– Lisa Tørngren, redaktør – webmaster.
– Marianne Kunkel, booking- og uddannelsesansvarlig – bibliotekar.
– Ulla Calundann, bestyrelsesmedlem.
– Anette Larsen, suppleant.
Desværre lykkedes det ikke at få den anden suppleant valgt ved generalforsamlingen.

 

 

Siddende fra venstre: Grethe Holme Jantzen, Miki Sano og Tove Palm. Stående fra venstre: Marianne Kunkel, Ulla Calundann, Bjarne Calundann, Lisa Tørngren og Anette Larsen.

Forslag til emner efterlyses

Kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til emner på medlems­mødet. Det må meget gerne være noget, der kan laves som kit på mødet, eller noget vi kan være fælles om.
Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis du har forslag til kurser.

 

Comments are closed.