Orientering fra bestyrelsen

Underretning om indsamling af personoplysninger i Miniatureforeningen ”mini”

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 14 skal vi oplyse om de personop­lysninger, som Miniatureforeningen ”mini” har om vores medlemmer.

Dataansvarlig er: Miki Sano.
Databeskyttelsesrådgiver er: Grethe Holme Jantzen.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Du er på vores kontaktliste, som ligger på foreningens computer. Her ligger en oversigt over alle medlemmer, som bruges til at ajourføre ved kontingentbeta­lingen.
Den bruges til Miniature Nyt med dit navn og adresse, påsat med en label på en kuvert.
Navne skilte.

Personoplysninger:
Dit navn. Adresse. Telefon. E-mail.
Dine personoplysninger er fra de oplysninger du har givet Miniatureforeningen.

Vi kan på nuværende tidspunkt sige, at vi ønsker at opbevare oplysningerne i tre år. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil slette dine oplysninger fra Miniatureforenin­gens kartotek, når du ikke ønsker at være medlem mere, og hvis vi får oplysninger fra andre medlemmer, at et medlem er død.
Vi ajourfører hvert år ved kontingentbetaling, dog beholder vi dine oplysninger yderligere to år for derefter at slette dem.

Dine rettigheder er efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i for­hold til vore behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af nedenstående rettigheder skal du kontakte databeskyt­telsesrådgiver.

Ret til at se dine oplysninger.
Ret til rettelse.
Ret til sletning.
Ret til begrænsning af behandling.
Ret til indsigelse.

Hvis du er ikke er enig med databeskyttelsesrådgiveren, med den måde, vi be­handler dine personoplysninger på, har du ret til at indgive en klage til Datatilsy­net. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Miniaturebiblioteket

Vi i bestyrelsen har besluttet at stoppe abonnementet på det hollandske blad Dollshouse Nederland, det ser ikke ud til at have den store popularitet. Der er mange artikler, men nok svært læseligt for de fleste af os, og ikke så mange gør det selv ting.
I stedet har vi tegnet et abonnement på det svenske Miniatyr Världen, så må vi se, hvordan det er. Kender I til andre miniatureblade, der kunne være interessan­te, så giv os endelig besked.

Forslag til emner efterlyses

Kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til emner på medlems­mødet. Det må meget gerne være noget, der kan laves som kit på mødet, eller noget vi kan være fælles om.
Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis du har forslag til kurser.

Comments are closed.