Orientering fra bestyrelsen

Generalforsamling

Formandens beretning
Miniatureforeningen ”mini”s årlige generalforsamling blev som planlagt afholdt torsdag den 24. marts 2022.
I formandens beretning konstaterede Grethe Holme Jantzen, at det havde været et mærkeligt år, hvor vi pga. Corona-situationen måtte skære ned og aflyse det ene arrangement efter det andet. Vi nåede kun at holde Miniature Loppemarked og få medlemsmøder, før vi måtte lukke ned igen. Det eneste, der i perioden fun­gerede planmæssigt var udsendelse af vores medlemsblad Miniature Nyt, som formanden takkede holdet bag bladet for.
Formanden glædede sig til, at vi igen kunne komme i gang med vores medlems­møder og andre arrangementer. Der er allerede arrangeret en udflugt, fernise­ring på det nye værksted i Farum i og medlemsmøde med banko den 19. maj 2022 (se side 3).

Desuden glædede formanden sig til, at vi igen kunne komme på Dukkehusfestival i weekenden den 30. april og 1. maj 2022. Det var ingen tvivl om, at deltagerne på generalforsamlingen også glædede sig til Dukkehusfestivalen, som blev aflyst både i 2020 og 2021.
Hele formandens beretning bliver sammen med referat af generalforsamlingen lagt ud på foreningens hjemmeside under ”Generalforsamling”.

Regnskab og budget
Regnskabet for 2021 bærer præg af de manglende aktiviteter i foreningen. Der var stort set kun brugt penge til medlemsbladet og til indretning af skabe og køb af nye maskiner til værkstedet i Farum.
Kontingentet blev fastsat uændret til 250 kr. pr. person og 400 kr. for 2 personer med samme adresse.

Valg til bestyrelsen mv.
Der var 3 ledige pladser til bestyrelsen, men det viste sig desværre, at der kun var 2 medlemmer, der ville acceptere valg.
På dirigentens spørgsmål godkendte generalforsamlingen, at foreningen kunne fortsætte med kun 5 bestyrelsesmedlemmer under forudsætning af, at supplan­terne deltager i bestyrelsesmøderne.
Formand Grethe Holme Jantzen aflægger beretning.
Derefter består bestyrelsen af følgende medlemmer:
– Grethe Holme Jantzen, formand,
– Miki Sano, bestyrelsesmedlem
– Birgit Jalling, bestyrelsesmedlem
– Kirsten Dons Hansen, bestyrelsesmedlem
– Ena Petersen, bestyrelsesmedlem
– Lisa Tørngren, bestyrelsesmedlem
– Bjarne Calundann, suppleant
– Anette Larsen, suppleant

Desuden blev Geertruida Keizer-Henriksen genvalgt som revisor for 2 år og Marianne Winberg blev genvalgt som revisorsuppleant for 1 år.

Tjek dine oplysninger på medlemslisten

Det sker desværre, at foreningen får breve (med Miniature Nyt) og mails retur, fordi oplysningerne i medlemslisten er mangelfulde eller helt forkerte.
Den aktuelle medlemsliste ligger på hjemmesidens lukkede medlemssider (som kun foreningens medlemmer kan se).
Det vil være en stor hjælp, hvis du vil tjekke, at dit navn, adresse, telefonnr. og mailadresse er opført korrekt i medlemslisten.
Er der noget i dine kontaktoplysninger, der skal rettes, eller har du glemt årets kode til du lukkede medlemssider, bedes du sende en besked til foreningens mailadresse mini@miniforeningen.dk.

Forslag til emner efterlyses

Kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til emner på medlems­mødet. Det må meget gerne være noget, der kan laves som kit på mødet, eller noget vi kan være fælles om.
Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis du har forslag til kurser.

 

Comments are closed.