Orientering fra bestyrelsen

Ændret tidspunkt for medlemsmøder

Vi er desværre nødt til at ændre tidspunktet for afholdelse af vores medlems­møder. Årsagen er, at Farum Kulturhus har indført nye åbningstider, der betyder, at vi skal være ude af Teatersalen kl. 21.00. Fremover vil tidspunktet for medlemsmøderne være fra kl. 18.30 til 21.00.

Un­dervisningen på møderne vil dog fortsat starte kl. 19.00. Den første halve time kan så benyttes til at kigge i blade fra minibiblioteket, se på det bordsalg, som næsten altid er der, kollegial snak, eller hvad man har lyst til.
Med hensyn til vores julemøde og generalforsamling har vi fået mulighed for at tilkøbe en time, så vi ved de to årlige begivenheder har Teatersalen til rådighed til kl. 22.00, som vi plejer.
De nye åbningstider i Farum Kulturhus er følgende:
– Mandag – torsdag: kl. 8:00 – 21:00
– Fredag: 8:00 – 19:00
– Lørdag og søndag: kl. 9:00 – 18:00

Grupper søges

Ud over at være med i Miniatureforeningen ”mini” ved vi, at mange af vores medlemmer har dannet grupper rundt om i landet, hvor de mødes jævnligt om­kring den fælles interesse for miniature.
Vi ved også, at der er medlemmer, som gerne vil være med i en gruppe, men som endnu ikke har fået kontakt med andre interesserede.
I bestyrelsen vil vi gerne være med til at skabe kontakt mellem medlemmerne. Oplagte steder at finde ligesindede er på vores medlemsmøder, kurser, Lang lørdag og fællesrejser/-udflugter. Desuden viser medlemslisten, der ligger på for­eningens hjemmeside, hvor i landet medlemmerne bor. Ud over adressen inde­holder listen tlf. nr. og mailadresser, så der er mulighed for at kontakte andre i lo­kalområdet.
Bestyrelsen vil gerne medvirke til, at medlemmerne kan finde grupper, hvor der er plads til et eller flere medlemmer, eller at finde personer, der er interesseret i at starte nye grupper. Vi kan gøre det diskret i Miniature Nyt, via opslag på vores Facebook- og hjemmeside og på vores medlemsmøder.

Opfordring
Kontakt bestyrelsen, hvis du er medlem af en gruppe, der har plads til et eller fle­re medlemmer, eller hvis du gerne vil tage initiativ til en helt ny gruppe.
Det kan f.eks. være en gruppe i dit lokalområde eller en gruppe med en bestemt fælles interesse indenfor miniature, f.eks. forskellige former for håndarbejde, frem­stilling af dukker, bygning af møbler eller noget helt andet.
Send en mail til Anette Larsen, anette.larsen.1961@gmail.com, hvis du vil være med til at styrke fællesskabet omkring vores hobby.

Værksted i Farum Kulturhus

Miniature Nyt har gennem et stykke tid bragt gode råd og vejledning til, hvordan man selv kan bygge dukkehuse og kikkasser og lave forskellige ting til dukkehuset. Men det kan i mange tilfælde være svært, hvis man ikke har ad­gang til værkstedsfaciliteter og de nødvendige maskiner.

Allerede på generalforsamlingen i marts måned fortalte vores formand, at for­eningen har fået mulighed for adgang til et pænt stort værkstedslokale i Farum Kulturhus. I skrivende stund arbejdes der på at få et stort skab i værkstedet og på at få flyttet de maskiner, foreningen allerede har, til værkstedet. Desuden er værk­stedet allerede nu booket, så vi fra august har adgang til det på alle medlems­møder og Lange Lørdage.
Planen er, at alle interesserede skal kunne komme i værkstedet og bruge facilite­terne samt få gode råd om brug af diverse maskiner. Desuden skal der indkøbes flere maskiner mv.
Hvis du har ideer til, hvad du kunne ønske af udstyr i værkstedet, så kontakt for­mand Grethe Holme Jantzen på mail lindevang@nypost.dk eller på et medlems­møde.

Forslag til emner efterlyses

Kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til emner på medlems­mødet. Det må meget gerne være noget, der kan laves som kit på mødet, eller noget vi kan være fælles om.
Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis du har forslag til kurser.

 

Comments are closed.