Orientering fra bestyrelsen

Kontingent

Husk at betale kontingent for 2021, som uændret er 250 kr. pr. person og 400 kr. for 2 personer på samme adres­se. Kontingentet skal indbetales på forenin­gens bankkonto reg. nr. 4448 kontonr. 10145961 eller via Mobile Pay tlf. nr. 39727 se­nest den 31. januar 2021 eller kontant til foreningens kasserer på førstkommende medlems­mødet.
Bruger du Mobile Pay, så husk at skrive dit navn un­der ”besked”, når du sender pengene.

Alle aktiviteter i januar og februar 2021 er aflyst

På grund af Corona-situationen er al aktivitet i foreningen (med undtagelse af udsendelse af medlemsbladet Miniature Nyt) aflyst frem til udgangen af februar måned 2021.

Vi bliver desværre nødt til at aflyse al aktivitet i foreningen i januar og februar. Vi vil forsøge at gennemføre alt på et senere tidspunkt. Aflysningen sker på baggrund af de forlængede restriktioner og med et ønske om at passe på os alle. Jeg er meget ked af det og savner jer alle sammen. Vi vender tilbage så snart vi ved hvornår vi kan mødes igen.

Mange mini julehilsner
Grethe Holme Jantzen
Formand

Glædelig jul og rigtig godt nytår

Ja, det er hvad vi plejer at sige til hinanden, og jeg håber virkeligt, at det bliver rig­tigt i år. Det har været et meget mærkeligt og svært år. Et år hvor det har været svært at mødes fysisk omkring vores fælles hobby, et år hvor rigtigt mange af de ting vi plejer at glæde os til, og hvor vi mødes på tværs af landet og i udlandet er blevet aflyst. Ingen messer, næsten ingen medlemsmøder og lange lørdage osv. En del af jer har været rigtigt flittige, kan jeg se, på de forskellige sociale medier, andre har som jeg været ramt af ekstra meget arbejde for at forsøge at holde sammen på det hele. Mange har og er stadigt bange for, hvor det hele ender, men jeg håber virkeligt, at det bliver et godt nytår, og at vi i 2021 får en mere normal hverdag igen. Mange ting bliver aldrig som de var, men vi er nødt til at tro på, at der kommer mere styr på det hele.

Hvor vidt julen bliver i det små og kun med den nære familie, ved jeg ikke, men vi blev desværre også nødt til at aflyse vores jule­møde. I bestyrelsen hå­ber vi, at vi kan hol­de ”julemøde” med det hele fra godteposer til bankospil på det sidste medlemsmøde inden sommerferien.

Hvornår vi genoptager normale medlems­møder, og hvornår vi kan holde aflyste kurser, ved jeg i skrivende stund ikke, fore­løbigt har vi aflyst alt til og med den 31. december 2020, men vi vil give jer be­sked så snart, vi kan starte op igen. Håber at vi kan starte op i januar, jeg savner jer alle rigtigt meget, men lige nu bliver vi nødt til at passe på os selv og hinan­den, og overhol­de alle restriktioner.

Pas godt på jer selv. Mange jule og nytårs mini hilsner – Grethe Holme Jantzen, formand

Tjek dine oplysninger på medlemslisten

Det sker desværre, at foreningen får breve (med Miniature Nyt) og mails retur, fordi oplysningerne i medlemslisten er mangelfulde eller helt forkerte.
Den aktuelle medlemsliste ligger på hjemmesidens lukkede medlemssider (som kun foreningens medlemmer kan se).
Det vil være en stor hjælp, hvis du vil tjekke, at dit navn, adresse, telefonnr. og mailadresse er opført korrekt i medlemslisten.
Er der noget i dine kontaktoplysninger, der skal rettes, eller har du glemt årets kode til du lukkede medlemssider, bedes du sende en besked til foreningens mailadresse mini@miniforeningen.dk.

Forslag til emner efterlyses

Kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til emner på medlems­mødet. Det må meget gerne være noget, der kan laves som kit på mødet, eller noget vi kan være fælles om.
Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis du har forslag til kurser.

 

Comments are closed.