Orientering fra bestyrelsen

Generalforsamling

Miniatureforeningen “mini” afholder generalforsamling torsdag den 20. august 2020.
Indkaldelsen til generalforsamlingen med dagsorden samt årsregnskab og forslag til budget er udsendt til alle foreningens medlemmer med mail den 5. juli 2020.
Kontingent til foreningen for 2020 skal være betalt for at have stemmeret ved generalforsamlingen.
Se indkaldelsen på foreningens hjemmeside på der lukkede medlemssider under “Generalforsamling”

Miniature Loppemarked

Der har været mange aflysninger i år, men vi håber meget, at det bli­ver muligt at gennem­føre foreningens Minia­ture Loppemarked, som er planlagt til afhol­delse lørdag den 14. november 2020.
De nærmere oplysnin­ger om tid, sted, køb af stader mv. kommer i august nr. af Miniature Nyt. Der er som tidlige­re gratis adgang besø­gende.

Tjek dine oplysninger på medlemslisten

Det sker desværre, at foreningen får breve (med Miniature Nyt) og mails retur, fordi oplysningerne i medlemslisten er mangelfulde eller helt forkerte.
Den aktuelle medlemsliste ligger på hjemmesidens lukkede medlemssider (som kun foreningens medlemmer kan se).
Det vil være en stor hjælp, hvis du vil tjekke, at dit navn, adresse, telefonnr. og mailadresse er opført korrekt i medlemslisten.
Er der noget i dine kontaktoplysninger, der skal rettes, eller har du glemt årets kode til du lukkede medlemssider, bedes du sende en besked til foreningens mailadresse mini@miniforeningen.dk.

Forslag til emner efterlyses

Kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til emner på medlems­mødet. Det må meget gerne være noget, der kan laves som kit på mødet, eller noget vi kan være fælles om.
Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis du har forslag til kurser.

 

Comments are closed.