Orientering fra bestyrelsen

Aflysninger pga. Coronakrisen

Sammen med Farum Kulturhus og det øvrige Danmark har Miniatureforeningen ”mini”’s bestyrelse valgt at lukke ned for alle foreningens arrangementer i må­nederne marts, april og maj 2020. Det er gjort med henblik på at begrænse risi­koen for smitte med Coronavirus.

Aflysningerne gælder for den planlagte generalforsamling den 25. marts 2020, som i stedet – under forudsætning af at den nuværende krise er overstået – afholdes den 16. juni 2020, samt Lang Lørdag, medlemsmøder og kurser i de tre nævnte måneder.
De planlagte kurser og emner på medlemsmøderne vil blive tilbudt på et senere tidspunkt.

Er du i tvivl om, hvad der er aflyst, så kan du følge med på foreningens hjem­meside www.miniforeningen.dk, som hele tiden bliver ajourført.

Aflyste eller udsatte miniaturemesser mv.

Ud over foreningens arrangementer er en række miniaturemesser og rejser aflyst eller udsat.

Den planlagte Dukkehusfestival i Farum i begyndelsen af maj måned er aflyst. Heldigvis er det lykkedes med en ihærdig indsats fra Kirsten Hemmeshøj’s side og med velvilje fra Farum Kulturhus, at finde en ny weekend til Dukkehusfestivalen den 19. og 20. september 2020.

Den nye svenske miniaturemesse MINIVAST i Göteborg er desværre aflyst. Så for­eningens bustur til Sverige den 30. maj 2020 bliver ikke til noget.
Der er ikke noget, der tyder på, at MINIVAST bliver afholdt på et andet tidspunkt i løbet af året.

Desuden er mange af de udenlandske miniaturemesser en­ten aflyst eller udsat.
F.eks. er messen 1 zu 12 i Rheda-Wiedenbrück , på grund af den nuværende COVID-19-pandemi, flyttet til den 17. og 18. oktober 2020.
Vores to jyske miniaturevenner Erna Bach og Hanne Laurit­sen havde arrangeret en busrejse til messen i begyndelsen af juni måned, og en del af foreningens medlemmer var til­meldt turen.

Generalforsamling

Generalforsamlingen er som bekendt foreningens øverste myndighed og ifølge foreningens vedtægter skal den afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Det var derfor ikke nogen ligegyldig sag at aflyse den planlagte generalforsamling den 25. marts 2020, men som landet ligger var der ingen vej uden om.

Bestyrelsen håber, at den nuværende Coronakrise er overstået, når vi kommer frem til sommermånederne. Det er derfor besluttet, at generalforsamlingen – under forudsætning af at den nuværende krise er overstået – finder sted tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.00.

Indkaldelsen til generalforsamlingen med dagsorden samt årsregnskab og forslag til budget udsendes med mail til alle foreningens medlemmer senest tre uger før generalforsamlingen afholdes.

Kontingent til foreningen for 2020 skal være betalt for at have stemmeret ved generalforsamlingen.

Forslag til emner efterlyses

Kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til emner på medlems­mødet. Det må meget gerne være noget, der kan laves som kit på mødet, eller noget vi kan være fælles om.
Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis du har forslag til kurser.

 

Comments are closed.