Foreningen

Hvad/hvem er Miniatureforeningen ‘mini’?

Miniatureforeningen ”mini” blev stiftet den 22. februar 2006, og foreningens formål er at fremme interessen for miniature i skala 1:12 og andre internationalt anerkendte måleforhold, f.eks. 1:24 og 1:144.
Formålet opnås bl.a. ved at afholde medlemsmøder og andre arrangementer af interesse for medlemmerne.
Desuden udsender foreningen Miniature Nyt til medlemmerne 6 gange om året. Miniature Nyt udsendes elektronisk pr. mail eller med post.

Foreningen ledes i det daglige af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen, der afholdes i 1. kvartal hvert år. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
I følge foreningens vedtægter vælges formanden direkte på generalforsamlingen.

Valg af bestyrelse

Efter generalforsamlingen den 24. marts 2022 består foreningen bestyrelse af følgende personer:

Grethe Holme Jantzen.

– Grethe Holme Jantzen, formand.
– Kirsten Dons Hansen, næstformand, rejseleder og bibliotekar.
– Birgit Jalling, sekretær og rejseleder.
– Miki Sano, kasserer og ajourføring af medlemslisten.
– Lisa Tørngren, ansvarshavende redaktør, administrator af foreningens
   hjemmeside og Facebook-side.
– Ena Petersen, bestyrelsesmedlem
– Bjarne Calundann, suppleant, ansvarlig Lang Lørdag, værkstedet og
   booking-ansvarlig.
– Anette Larsen, suppleant.
 

Foreningens hjemsted

Foreningens hjemsted er Farum, og en stor del af foreningens arrangementer foregår i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Foreningen er medlem af Kulturelt Samråd Furesø og Frivilligcenter Furesø.

kulturhus

Farum Kulturhus – www.farumkulturhus.dk

 

Comments are closed.