Foreningen

Hvad/hvem er Miniatureforeningen ‘mini’?

Miniatureforeningen ”mini” blev stiftet den 22. februar 2006, og foreningens formål er at fremme interessen for miniature i skala 1:12 og andre internationalt anerkendte måleforhold, f.eks. 1:24 og 1:144.
Formålet opnås bl.a. ved at afholde medlemsmøder og andre arrangementer af interesse for medlemmerne.
Desuden udsender foreningen Miniature Nyt til medlemmerne 6 gange om året. Miniature Nyt udsendes elektronisk pr. mail eller med post.

Foreningen ledes i det daglige af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen, der afholdes i 1. kvartal hvert år. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
I følge foreningens vedtægter vælges formanden direkte på generalforsamlingen. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i 2019 konstituerede bestyrelsen sig således:

– Grethe Holme Jantzen, formand – rejseleder.
– Marianne Kunkel, næstformand, bookingansvarlig – bibliotekar.
– Miki Sano, kasserer.
– Tove Palm, sekretær.
– Lisa Tørngren, redaktør – webmaster.
– Bjarne Calundann, bestyrelsesmedlem.
– Ulla Calundann, bestyrelsesmedlem.
– Anette Larsen, suppleant.
– Pia Adler Goepfrich, suppleant.

Forreste række fra venstre: Pia Adler Goepfrich, Anette Larsen, Ulla Calundann og Bjarne Calundann.
Bagerste række fra venstre: Marianne Kunkel, Grethe Holme Jantzen, Lisa Tørngren og Tove Palm. På billedet mangler Miki Sano.

Foreningens hjemsted er Farum, og en stor del af foreningens arrangementer foregår i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Foreningen er medlem af Kulturelt Samråd Furesø og Frivilligcenter Furesø.

kulturhus

Farum Kulturhus – www.farumkulturhus.dk

 

Comments are closed.