Tag på tur med ‘mini’

Miniatureforeningen “mini” arrangerer med mellemrum spændende ture til f.eks. museer og miniatureforhandlere i Danmark samt rejser til miniaturemesser i udlandet.

For at deltage i foreningens udflugter og rejser, skal du være medlem.
Under forudsætning af, at der er ledige pladser efter sidste tilmeldingsfrist, er ledsagere og ikke-medlemmer af foreningen velkommen til at deltag mod en merpris, der svarer til foreningens kontingent. Dvs. 250 kr. for en en­kelt person og 200 kr. for en person, der bor sammen med et medlem, der deltager i rejsen. i begge tilfælde dog halvdelen af kontingentet, hvis rejsen finder sted efter 1. september.

Vil du gerne være medlem, kan du se yderligere oplysninger her.


Besøg på Legetøjsmuseet Olga’s Lyst

Midt i hjertet af København ligger det charmerende lille legetøjsmuseum Olga’s Lyst.
Museet har en stor samling af dukkehuse og miniaturer, der stam­mer fra forskellige tidsperioder og samfundslag.
Blandt andet har museet 4 -5 Gottschalk dukkehuse, 6 -7 Gottschalk dukkestu­er og en del af de dukkehusmøbler, der er afbilledet i Eve­lyn Ackerman’s bog, som er anmeldt i Miniature Nyt nr. 2/2017 på side 15. Du kan se mere om Olga’s Lyst på www.olgaslyst.dk.

Besøg Olga’s Lyst

Olgas-lyst

Et af dukkehusene på Olga’s Lyst.

Tid: Du har mulighed for at besøge legetøjsmuseum Olga’s Lyst sammen med Miniatureforeningen enten
– Lørdag den 20. maj 2017 kl. 10.30 eller
– tirsdag den 30. maj kl. 13.00.
Sted: Museet har til huse tæt ved Dybbølsbro S-tog på adressen Sommerstedgade 11, 1718 København V.
Vi samles på adressen. På museet hjemmeside kan du under in­formation finde et lille kort, der viser, hvor adressen ligger i forhold til stationen.
Tilmelding: Da der max. er plads til 16 personer ad gangen på muse­et er til­melding nødvendig senest den 11.maj 2017 til mail hjemmeside@miniforeningen.dk eller tlf. 21 33 56 08. Husk oplysning om hvilken dag du ønsker at deltage ved tilmeldingen
Entre: Miniatureforeningen betaler entreprisen for foreningens medlemmer.

 

Comments are closed.