Foreningen

Hvad/hvem er Miniatureforeningen ‘mini’?

Miniatureforeningen ”mini” blev stiftet den 22. februar 2006, og foreningens formål er at fremme interessen for miniature i skala 1:12 og andre internationalt anerkendte måleforhold, f.eks. 1:24 og 1:144.
Formålet opnås bl.a. ved at afholde medlemsmøder og andre arrangementer af interesse for medlemmerne.
Desuden udsender foreningen Miniature Nyt til medlemmerne 6 gange om året. Miniature Nyt udsendes elektronisk pr. mail eller med post.

Foreningen ledes i det daglige af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen, der afholdes i 1. kvartal hvert år. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
I følge foreningens vedtægter vælges formanden direkte på generalforsamlingen. Derudover konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i 2017 konstituerede bestyrelsen sig således:

– Grethe Holme Jantzen, formand.
– Kirsten Børsting, næstformand, rejseleder og bibliotekar.
– Miki Sano, kasserer.
– Tove Palm, sekretær.
– Lisa Tørngren, redaktør og webmaster.
– Per Lydersen, undervisningsansvarlig.
– Else Gade, bestyrelsesmedlem.
– Ulla Calundann, suppleant.
– Marianne Kunkel, suppleant.

bestyrelse-x-mn

Bestyrelsen: Bagerste række fra venstre: Miki Sano, Ulla Calundann, Grethe Holme Jantzen, Tove Palm, Else Gade og Kirsten Børsting. Første række fra venstre: Lisa Tørngren, Per Lydersen og Marianne Kunkel.

Foreningen har omkring 200 medlemmer, og alle, der kan tilslutte sig foreningen formål, kan optages som medlemmer.

Foreningens hjemsted er Farum, og en stor del af foreningens arrangementer foregår i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Foreningen er medlem af Kulturelt Samråd Furesø og Frivilligcenter Furesø.

kulturhus

Farum Kulturhus – www.farumkulturhus.dk

 

Comments are closed.