Orientering fra bestyrelsen

Kontingent

Tak til alle jer, der har betalt kontingent til Miniatureforeningen for 2018. Har du glemt det, så kan det nås endnu. Kontingent er uændret 250 kr. pr. person og 400 kr. for 2 personer på sam­me adres­se. Kontingentet skal indbetales på forenin­gens bankkonto reg. nr. 4448 kontonr. 10145961 eller via Mobile Pay tlf. nr. 42669014 inden generalforsam­lingen den 19. marts 2018 eller kontant til foreningens kasserer på førstkommen­de medlemsmøde.
Bruger du Mobile Pay, så husk at skrive dit navn un­der ”besked”, når du sender pengene.

Brug vores Facebook- og hjemmeside

Miniatureforeningen har efterhånden i nogle år haft en Facebook-side. Vi bruger med succes siden til at orientere alle interesserede om vores forening og til at ud­brede kendskabet til vores miniaturehobby.
De af jer, der er på Facebook, kender sikkert siden, og ellers kan I finde den her: www.facebook.com/miniatureforeningen/

På nuværende tidspunkt har siden omkring 2300 følgere, og der kommer hele ti­den flere til. Så vi kommer langt omkring, når vi fortæller om alt det, der sker in­den for vores miniaturehobby. Alle de opslag, vi lægger ud på Facebook, kan også ses under ”Meddelelser” på foreningens hjemmeside www.miniforeningen.dk.

Kontakt os, hvis du ved noget, du gerne vil dele
Som medlem har du mulighed for at få lagt opslag ud på vores Facebook- og hjemmeside. Derved kan du medvirke til at gøre siderne endnu mere aktuelle og alsidige.
Får du kendskab til noget af interesse for mini-folket, vil vi være taknemmelige for at få det at vide. Det kan være alt muligt og alle steder i landet, f.eks.:
– Lokale miniatureudstillinger på biblioteker, skoler, butikscentre o.lign.
– Kurser og workshops med miniature på programmet.
– Miniatureloppemarkeder, -messer mv.
– Artikler om dukkehuse og miniature i ugeblade og lokalaviser.
– Radio- og fjernsynsudsendelser – landsdækkende, regionale eller lokale, hvor miniature spiller en rolle.
– Rejser og udflugter af interesse for miniaturister.
– Private arrangementer, som andre kan deltage i f.eks. Åbent Hus med salg af miniature.
– Nye bøger, Facebook- og hjemmesider om miniature.
– Spændende nye produkter, der kan bruges til miniature.
– Lokale grupper, der måske søger nye medlemmer.
– Omtale af noget du selv er med i f.eks. som kursusarrangør, udstiller på en messe el. lign. Også gerne opslag fra din egen Facebook- eller hjem­meside.
– Eller alt muligt andet af interesse for vores hobby.

Facebook har den fordel, at nyheder meget hurtigt kan blive delt og komme vidt omkring. Ved du noget, du gerne vil dele med andre, er du meget velkommen til at kontakte redaktøren på tlf. 21 33 56 08 eller sende en mail til hjemmeside@miniforeningen.dk gerne med en lille tekst og eventuelt billede.

Forslag til emner efterlyses

Kontakt meget gerne bestyrelsen, hvis du har forslag til emner på medlems­mødet. Det må meget gerne være noget, der kan laves som kit på mødet, eller noget vi kan være fælles om.
Vi vil også meget gerne kontaktes, hvis du har forslag til kurser.

Jubilæumsudstilling på Dukkehusfestivalen 2018

Miniatureforeningen søger medlemmer, der har lyst til at være med til at fejre Dukkehusfestivalens 25 års jubilæum den 5. og 6. maj. Du kan være med ved at deltage i foreningens udstilling på festivalen.

Vi er den gruppe, der er i gang med at bygge en by om­kring et torv i miniature skala 1:12, men der er plads til mange flere. Vi vil gerne have flere huse, men mindre bidrag som f.eks. et springvand, blomster i krukker, træer, mennesker – alle byens indbyggere, dyr, barnevogne, børn, der leger, en isbod, en pølsevogn, og hvad du ellers kan finde på, er meget velkomment.

Har du ikke selv et velegnet hus til udstillingen, så har vi fået modelsnedker Kurt Jensen til at lave 3 forskellige modeller af huse som samle­sæt, hvor du selv kan være med til at bestemme hvordan og hvilke døre og vinduer, der skal være i huset.

Du kan se mere om det spændende projekt, og om hvordan du kan være med, på foreningens hjemmeside http://miniforeningen.dk/?page_id=29

 

 

Comments are closed.